Sakarya Sondaj

Sakarya Sondaj

Sakarya Gökhan Su Sondaj tarafından inşaa edilecek olan derin su sondaj kuyusu projelerinde sondajın uygulanacağı alan mühendislerimiz tarafından incelenerek alanının hidrojeolojik özellikleri tespit edilmektedir.


Alan için uygun olan jeolojik ve jeofizik etütler gerçekleştirilerek sondaj alansının formasyon özelliklerinin belirlenmesi sağlanmaktadır. Yapılan etütler sonucunda su alınabilecek formasyonlar tespit edilerek derin su sondaj kuyularının maksimum verimlilik amacı ile inşa edilmesi kalite ve tecrübesiyle gerçekleştirilmektedir. Firmamız sahip olduğu engin tecrübesi ile geniş bir alana yayılmış olan etkin hizmetleri, deneyimli kadrosu ile su sondajı konusunda mühendislik hizmetleri ve diğer uygulamalarda uygun çözümler üretmektedir.


Su arama ve sondaj çalışmalarında ileri teknolojiyi kullanıyoruz. Tarımda, işyerinde, konutunda suya ihtiyacı olan herkesin yanındayız.